Träningsfilosofi

"Träning är så mycket mer än bara träning - träning är - eller åtminstone borde vara synonymt med livet självt!"


Vem är jag?

Förutom att jag är din PT, så är jag din beteendevetare och coach. Jag har en kandidatexamen i sociologi och har studerat bland annat folkhälsovetenskap, kost, fysisologi och hälsa på universitetsnivå. Jag har en helhetssyn på dig och de faktorer som kan tänkas inverka på din hälsa.


Vem är du?

Du som är taggad på att göra en förändring.
Som är trött på att känna dig trött och svag.
Som vill bli en bättre version av sig själv.
Dig som har fått nog av att kämpa förgäves i ovisshet.

Du behöver en coach.

Jag specialiserar mig på orsaken till beteendet. Tillsammans går vi på djupet för att komma åt problemet och inte bara symptomet. Att det mentala och det fysiska hör ihop är för mig självklarhet, varför båda delar integreras i min coaching. Du kan därför förvänta dig omfattande och kraftfull coaching som gör skillnad på riktigt.