Varför inte dieter?

08.05.2018

Varför inte dieter? Den bästa dieten är den du inte märker av. En diet är ett koncept.


Den har tydliga ramar och riktlinjer som skiljer den ena från den andra.
Annars skulle man inte kunna skilja dem åt. Vi måste kunna urskilja för att kunna välja, inte sant? För att kunna välja så väljer vi också bort. När vi väljer bort så missar vi något. Med dieter så får vi inte hela bilden. Vi får inte hela spektrumet. Det är ett sätt att förenkla så att vi inte behöver sätta oss in i den externa eller den interna informationen. Den externa informationen är den som vi får utifrån, den yttre kunskapen. Medan den interna är den som vi har, nedärvd och inbyggd i oss. Det är våra känslor och vår intuition. Ingen diet som jag vet om, har lyckats rikta kunskapen, visdomen, klokheten tillbaka till dig, och därmed ge dig makten tillbaka. Nej, en diet är en extern lösning på ett internt problem. En diet är lösningen på ditt problem. Ett problem som inte behöver problematiseras. Det behöver bara förstås. Du är inte en dysfunktionell människa. Du är inte vare sig det enda eller det andra. Du behöver inte vara något för att bli något annat. Du kan förändra genom att vara mjuk och snäll mot dig själv. Du behöver inte hårda tag, bestraffning och förbud. Du behöver förstås. Din kropp behöver förstås. Så hur förstår man sig själv och sin egen kropp? Hur kopplar vi hjärna och kropp, så att de synkroniserar på ett sätt som gör dig tillräckligt harmonisk för att kunna må precis så bra som du förtjänar? Kosten är viktig. Men den är inte allt. Den är inte allt, likväl som inget annat heller är allt. Om du bara gör en sak, så kommer du att missa en annan sak. Livet är så mycket mer, du är så mycket mer. Mer än det du och andra tror om dig. Du har många dimensioner som väntar på att få komma till liv. Så varför begränsa dig själv, till en diet, till en livsstil, en viss typ utav mat, några få livsmedel, eller en personlighet? Det är förstås praktiskt, men i ärlighetens namn, handlar livet om att vara praktisk och därmed förutsägbar, eller handlar det om att vara fullt/fyllt? Du behöver inte begränsa dig till att underkasta dig påhittade hierarkier, till att spela en viss roll, till att vara på ett visst sätt. Du kan göra det som din själ vill. När du gör det, så är jag övertygad om att resten kommer att hamna på plats. Jag är övertygad om att du kommer att kunna urskilja livets nyanser och din roll i det. Det är en finkalibrering att förstå sig själv, som pågår hela livet. Det är en ständig upptäcktsfärd och du kommer aldrig att komma fram. Vilken fröjd eller hur? Om du vet att du aldrig kommer att komma fram, så tror jag att en stor börda lyfts ifrån oss. Vad har vi så bråttom till, ifall vi ändå inte kommer fram? Tiden är blott en illusion och ett praktiskt verktyg för oss att förstå vår omvärld. Så vad innebär det egentligen att "vara framme" om tid inte finns? Hur vet vi då om vi är framme? Vi färdas bara. Genom livet. åt vilket håll vet vi inte men vi njuter oavsett, och kanske just därför. Njut nu. SEN är blott en konstruktion. "Måtta" och "sunt förnuft" I en mänsklig värld präglad utav överflöd. Såväl information som mat och andra materiella ting- så är "sunt förnuft" och "ät med måtta" föga hjälpsamma råd.