Tankar om mineraler

24.10.2016

Mineraler - vad är det egentligen? Jo, det är rester av något annat, någonting dött, det är rester av stjärnor, som dött. Det är rester av sten, det är rester av djur, av människor, av fossiler och natur. Varför skulle vi vara gjorda/uppbyggda av naturen om det inte var meningen att vi skulle vistas i den? Varför är vi då inte gjorda av tungmetaller eller andra toxiska/explosiva ämnen?


Om vi tänker såhär; Vi är gjorda för att äta det vi är uppbyggda av. Vi har vissa ämnen inom oss, som via vår energi får förlorade om vi inte ersätter/sätter till det vi har förlorat så kommer vi att lida brist. Bristen i sin tur leder till mindre energi. Utan energi så kommer vi inte kunna samla mer energi (mat) och det leder oss i värsta fall in i en negativ cirkel som i värsta fall förgör oss på sikt. Så det här är svaret på varför mineraler är så viktigt för oss. Makes Perfect sense right?