Hälsobegrepppet

09.10.2016

Vad är hälsa?

Vilken typ av hälsa menar vi när vi använder oss av begreppet hälsa? Och vad menar vi egentligen när vi slänger oss med det här begreppet, som om dess innebörd vore en självklarhet för oss alla?

Vad som är hälsosamt för dig kanske inte hälsosamt för mig. Eller? Har vi olika förutsättningar? I sådana fall, vilka? Har vi olika typer av livsstilar, som kräver olika mycket av oss? Är vi olika vältränade? Är vi olika svaga/starka som en konsekvens av dessa förutsättningar/livsstilar? Har vi olika hållning och olika träningserfarenhet? Ska vi då ge dessa personer samma tränings och kostupplägg? Finns det någon universell hälsa eller åtminstone mått på hälsa som uppfylls på ett visst sätt?

Det finns förstås vissa basala behov som alla biologiska människokroppar som mår bra utav. Är de uppfyllda så kan man börja gå in och göra finjusteringar vad gäller andra mer individuella aspekter.

Individuell eller kollektiv hälsa?

Apropå individuella aspekter så är finns ett fenomen som för mig som personlig tränare har blivit allt mer märkbart, vilket är att individer och deras behov i allt högre grad liknar varandra, även i avseenden som annars är och kanske borde vara högst individuella, sådana som annars varierar från individ till individ. Hållningen, styrkor och svagheter är exempel på aspekter som till stor del brukar vara desamma. Varför? För att många människor har en och samma sak gemensamt: Stillasittande, sötsug/ över- ätande och övervikt.

Evolution och biologi

Det är alltså en kamp mellan de biologiska faktorerna som påverkar oss i ett samhälle som har förändrats så drastiskt, så snabbt. För snabbt för att vår biologi/evolution ska kunna hänga med. Frågan är dock: Vill vi att den ska hänga med? Vill vi ha kroppar som är anpassade efter att sitta, syn som är anpassad till skärmar och hörsel som är anpassad till hörlurar? Det är frågan. Jag föreslår att du lever ditt liv utefter hur du skulle vilja att evolutionen/ samhället ska se ut. För det är därmed också hur du vill att din nutid ska se ut, inte sant?

Sammanfattning - olika typer av hälsa

För att sammanfatta det här inlägget så har jag talat om hälsa och hur den kan och kanske även bör skilja sig men till stor grad inte gör det längre på grund av att de flesta ägnar sig åt liknande saker som också formar våra kroppar och vår hälsa, men också vår syn på hälsa.

Vad jag ville förmedla med detta inlägg var således att det faktiskt finns olika sätt att leva sitt liv och det är okej. Det är därmed okej att ha olika behov och därmed olika hälsa. En individuell hälsa, inte en kollektiv sådan.

Det är okej att vara avvikande, det är okej att träna 2 gånger om dagen men det är också okej att träna en gång i veckan. Gör det som är bäst för dig, nu, inte vad andra tycker är bäst för dig.

Du lever För dig, inte för andra, inte sant?